Редколегія


Головний редактор:

Дмитриченко Микола Федорович, д-р техн. наук, професор.

Заступники головного редактора:

Грищук Олександр Казимирович, канд. техн. наук, професор, НТУ;
Славінська Олена Сергіївна, д-р техн. наук, професор

Члени редакційної ради та редколегії Віснику НТУ станом на 01.05.2022 р.

Редакційна рада:

 1. Дмитриченко М.Ф., д-р техн. наук, професор (голова), НТУ;
 2. Білякович М.О., канд. техн. наук, професор , НТУ.
 3. Славінська О.С., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 4. Грищук О.К., канд. техн. наук, професор , НТУ;
 5. Аль-Амморі Алі Нурдинович, д-р техн. наук, професор , НТУ.

Редакційна колегія:

[Технічний блок]

 1. Бубела А.В., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 2. Воркут Т.А., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 3. Гамеляк І.П., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 4. Гуляєв В.І., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 5. Гутаревич Ю.Ф., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 6. Данчук В.Д., д-р фіз.-мат. наук, професор, НТУ;
 7. Ковбасенко С.В., канд. техн. наук, професор, НТУ;
 8. Кузьмінець М.П., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 9. Лоза І.А., д-р фіз.-мат. наук, професор, НТУ;
 10. Марчук О.В., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 11. Матейчик В.П., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 12. Мельниченко О.І., канд. техн. наук, професор, НТУ;
 13. Поліщук В.П., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 14. Посвятенко Е.К., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 15. Прокудін Г.С., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 16. Редзюк А.М., канд. техн. наук, професор, НТУ;
 17. Рутковська І.А., канд. техн. наук, професор, НТУ;
 18. Савенко В.Я., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 19. Сахно В.П., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 20. Хабутдінов Р.А., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 21. Хрутьба В.О., д-р техн. наук, професор, НТУ.

[Економічний блок]

 1. Базилюк А.В., д-р екон. наук, професор, НТУ;
 2. Бакуліч О.О., канд. техн. наук, професор, НТУ;
 3. Бобиль В. В., д-р екон. наук, доц., ДНУЗТ (Дніпро);
 4. Бондар Н.М., д-р екон. наук, професор, НТУ;
 5. Гречан А.П., д-р екон. наук, професор, НТУ;
 6. Карпенко О.О., д-р екон. наук, професор, ДУІТ;
 7. Кириленко О.М., д-р екон. наук, професор, НАУ;
 8. Коваленко Н.В., д-р екон. наук, професор, НТУ;
 9. Козак Л.С., канд. екон. наук, професор, НТУ;
 10. Кучерук Г.Ю., д-р екон. наук, професор, НТУ;
 11. Ложачевська О.М., д-р екон. наук, професор, НТУ;
 12. Новак В.О., канд. екон. наук, професор, НАУ;
 13. Смагін В.Л., д-р екон. наук, професор, НТУ.
 14. Разумова К.М., д-р екон. наук, професор, НАУ;

[Iноземні члени редколегії Вісника]

 1. Dr. Guido Kaufmann (Гідо Кауфман), Germany;
 2. Dr. Vyacheslav Nikitin (Вячеслав Нікітін), Technische Hochschule Deggendorf, Germany;
 3. Prof. Dr. Ivan Daric (Іван Даріч), Sveučilišta u Zagrebu (Загребський університет) Republika Hrvatska;
 4. Prof. Dr. Jana Kucerova (Яна Кучерова), Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia;
 5. Prof. Dr. Kazimirz Lejda (Казімір Лейда), Rzeszowska Politechnika, Poland;
 6. Prof. Dr. Klaus Rosenthal (Клаус Розенталь), University of Paderborn, Germany;
 7. Prof. Dr. Miroslaw Smieszek (Мірослав Смешек), Rzeszowska Politechnika, Poland;
 8. Prof. Dr. Richard Fortmyuller (Річард Фортмюллер), Vienna University of Economics and Business Administration, Austria;

Відповідальний секретар редколегії: доц. Шумейко Олексій Андрійович


Пошук