Редколегія


Головний редактор:

Дмитриченко Микола Федорович, д-р техн. наук, професор.

Заступники головного редактора:

Білякович Микола Олексійович, канд. техн. наук, професор;
Дмитрієв Микола Миколайович, д-р техн. наук, професор.

Члени редакційної ради та редколегії Віснику НТУ станом на 01.01.2021 р.

Редакційна рада:

 1. Дмитриченко М.Ф., д.т.н., професор (голова), НТУ;
 2. Дмітрієв М.М., д.т.н., професор (заступник голови), НТУ;
 3. Воркут Т.А., д.т.н., професор, НТУ;
 4. Мельниченко О.І., к.т.н., професор, НТУ;
 5. Білякович М.О., к.т.н., проф. (заступник головного редактора), НТУ

Редакційна колегія:

[Технічний блок]

 1. Аль-Амморі Алі Нурдинович, д.т.н., проф., НТУ;
 2. Гамеляк І.П., д.т.н., проф., НТУ;
 3. Грищук О.К., к.т.н., проф., НТУ;
 4. Гуляєв В.І., д.т.н., проф., НТУ;
 5. Гутаревич Ю.Ф., д.т.н., проф., НТУ;
 6. Данчук В.Д., д.ф.-м.н., проф., НТУ;
 7. Кузьмінець М.П., д.т.н., проф., НТУ;
 8. Лоза І.А., д.ф.-м..н., проф., НТУ;
 9. Марчук О.В., д.т.н., проф., НТУ;
 10. Поліщук В.П., д.т.н., проф., НТУ;
 11. Посвятенко Е.К., д.т.н., проф., НТУ;
 12. Прокудін Г.С., д.т.н., проф., НТУ;
 13. Редзюк А.М., к.т.н., проф., НТУ;
 14. Савенко В.Я., д.т.н., проф., НТУ;
 15. Сахно В.П., д.т.н., проф., НТУ;
 16. Славінська О.С., д.т.н., проф., НТУ;
 17. Хабутдінов Р.А., д.т.н., проф., НТУ;
 18. Хрутьба В.О., д.т.н., доц., НТУ;

[Економічний блок]

 1. Базилюк А.В., д.е.н., проф., НТУ;
 2. Бобиль В. В., д.е.н, доц., ДНУЗТ (Дніпро) ;
 3. Бондар Н.М., д.е.н., проф., НТУ;
 4. Гречан А.П., д.е.н., проф., НТУ;
 5. Карпенко О.О., д.е.н., проф., ДУІТ;
 6. Кириленко О.М., д.е.н., проф., НАУ;
 7. Козак Л.С., к.е.н., проф., НТУ;
 8. Концева В.В., к.е.н., проф., НТУ;
 9. Ложачевська О.М., д.е.н., проф., НТУ;
 10. Новак В.О., к.е.н., проф., НАУ;
 11. Разумова К.М., д.е.н., проф., НАУ.

[Iноземні члени редколегії Вісника]

 1. Dr. Guido Kaufmann (Гідо Кауфман), University of Paderborn, Germany;
 2. Dr. Vyacheslav Nikitin (Вячеслав Нікітін), University of Paderborn, Germany;
 3. Prof. Dr. Ivan Daric (Іван Даріч), Sveučilišta u Zagrebu (Загребський університет) Republika Hrvatska;
 4. Prof. Dr. Jana Kucerova (Яна Кучерова), Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia;
 5. Prof. Dr. Kazimirz Lejda (Казімір Лейда), Rzeszowska Politechnika, Poland;
 6. Prof. Dr. Klaus Rosenthal (Клаус Розенталь), University of Paderborn, Germany;
 7. Prof. Dr. Miroslaw Smieszek (Мірослав Смешек), Rzeszowska Politechnika, Poland;
 8. Prof. Dr. Richard Fortmyuller (Річард Фортмюллер), Vienna University of Economics and Business Administration, Austria;
 9. Кухарьонок Г.М., д.т.н., проф., Білоруський національний технічний університет, Білорусія.

Відповідальний секретар редколегії: доцент Шумейко Олексій Андрійович


Пошук