Рецензування


Відповідальність сторін

1. Авторські обов’язки:

 • Автори зобов’язані брати участь в процесі рецензування;
 • Усі автори повинні внести свій вклад в дослідження, що відображається в матеріалах статті;
 • Всі дані в статті повинні бути реальними та справжніми;
 • Усі автори зобов’язані надавати спростування у разі виправлення помилок;
 • Автори несуть відповідальність за зміст та достовірність результатів дослідження.

2. Експертна оцінка / Відповідальність рецензентів:

 • Судження повинні бути об’єктивними;
 • У рецензента не повинно бути конфлікту інтересів стосовно досліджень, авторів та/або спонсорів наукових досліджень;
 • Розгляд статті повинен бути конфіденційним.

3. Редакційні обов’язки:

 • Редактори мають повноваження відхилити/прийняти статтю;
 • При виявленні помилок, сприяти публікації спростування;
 • Приймати тільки паперові матеріали статті, коли є підстави зберегти анонімність авторів;
 • У разі виявлення плагіату, редактори мають право відхилити матеріал статті;
 • Не повинні мати ніякого конфлікту інтересів стосовно статей, які вони відхиляють/приймають.

Порядок рецензування

При рецензуванні матеріалу наукової статті необхідно зазначити пункти, що викладено нижче.

Публікація та авторство

 • Вказується назва публікації, прізвища та імена авторів із зазначенням наукових ступенів, звань та посад (якщо такі є);
 • Відображається загальний характер наукової роботи: робота експериментальна, теоретична, оглядова, опис нової методики або технічної системи, коротке повідомлення; результат роботи відповідно до поставленої мети та завдань;
 • Відзначається актуальність списку використаної літератури;
 • Вказується профіль статті.

Характер публікації

 • Стиль викладення матеріалу статті: чіткий, стислий, потребує скорочення, переробки, невиправдано багато формул, малюнків, містить нові дані аналізу, експерименту, теорії, не містить суттєвих наукових результатів, має практичну цінність, потребує доповнення;
 • Науковий зміст статті: оригінальний, раніше не опублікований повністю;
 • Зазначаються зауваження та рекомендації;
 • Відповідність вимогам оформлення;
 • Чи не містить стаття плагіату та не вірних даних;
 • Висновок про публікацію.

Відомості про рецензента

 • Прізвище, ініціали із зазначенням наукового ступеня, звання та посади;
 • Місце роботи та контактні дані.

Порядок подання скарг щодо наукової статті

При у разі виникненні суперечок, для оскарження статті необхідно звертатися до авторів статті використовуючи принципи оскарження, що наведенні в наступному документі http://publicationethics.org/files/u2/2003pdf12.pdf


Пошук