Науковий журнал “Вісник Національного транспортного університету”

ISSN 2523-496X (Online), ISSN 2308-6645 (Print)

Заснований у 1997 р. Свідоцтво про державну реєстрацію журналу – серія КВ № 25200-15140ПР від 20.07.2022 р., видане Міністерством юстиції України.

Мова видання: українська, англійська

У Віснику публікуються матеріали, які висвітлюють науково-методичну, наукову і педагогічну діяльність Національного транспортного університету, спрямовані на підвищення ефективності роботи всіх видів транспорту та інфраструктури дорожнього комплексу України та підготовку висококваліфікованих фахівців даного напрямку.

Видання фахове категорії Б.

Сторінка видання Вісник Національного транспортного університету у Реєстрі наукових видань України

Наукові спеціальності за якими Вісник НТУ здійснює публікації статей:

економічний випуск

51 - Економіка (28.12.2019)
73 - Менеджмент (28.12.2019)

технічний випуск

113 - Прикладна математика (28.12.2019)
131 - Прикладна механіка (28.12.2019)
133 - Галузеве машинобудування (28.12.2019)
274 - Автомобільний транспорт (28.12.2019)
275 - Транспортні технології (за видами) (28.12.2019)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (17.03.2020)
142 - Енергетичне машинобудування (02.07.2020)
122 - Комп’ютерні науки (26.11.2020)
124 - Системний аналіз (26.11.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (26.11.2020)

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2-3/р (наявна)

Сфера розповсюдження: загальнодержавна


Пошук